ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΙΓΙΝΑ - ΓΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διεύθυνση - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Διεύθυνση: ΒΑΘΥ ΣΟΥΒΑΛΑΣ Τ.Κ. - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Τ.Κ.: 18010
Περιοχή - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Περιοχή: Αίγινα Κατηγορία - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Κατηγορία: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Τηλέφωνο - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Τηλέφωνο: 2297052708 Fax - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Fax: -
Κινητό - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Κινητό: 6944474732 E-mail - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ E-mail:
Υπεύθυνος - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Υπεύθυνος: ΓΚΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Τηλέφωνο υπεύθυνου - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Τηλέφωνο υπεύθυνου: -
Ιστοσελίδα - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ιστοσελίδα:
Γενικές αγροτικές και χωματουργικές εργασίες στην Αίγινα, - Κατεδαφίσεις, - Διαμορφώσεις, - Μεταφορά μπαζών, - Διανύξεις, - Καθαρισμοί πηγαδιών, - Διανύξεις βόθρων....
Επισκέπτες: 20753

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΙΓΙΝΑ - ΓΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΙΓΙΝΑ - ΓΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Γενικές αγροτικές και χωματουργικές εργασίες στην Αίγινα, - Κατεδαφίσεις, - Διαμορφώσεις, - Μεταφορά μπαζών, - Διανύξεις, - Καθαρισμοί πηγαδιών, - Διανύξεις βόθρων.